1, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

జన్మభూమినే మరచిన ఓ దేశీ -peradee(కర్మ భూమిలొ ..పూసిన )
జన్మభూమినే మరచిన ఓ దేశీ

తెలిసీ తెలియక అడుగే మోపీ

కన్నుల ఆశలు నీరై కారగ

కన్నవారికే దూరం అయ్యావా…”జన్మభూమినే”

కోటి ఆశలతో వీసా పట్టి

తోటివారిచే జాబును కొట్టి

రాని work తో కుస్తీ బట్టి

మస్తు నేర్పుతో మెప్పును పొంది

రాటుదేలినా ఓ ఇంజనీరా….

రాటుదేలినా ఓ ఇంజనీరా….

H1Bలకు కాలం చెల్లి

కలల సౌధాలు కాటికి చేరాయా…”జన్మభూమినే”

ఎంబసిలో ఏ వీసా ఇవ్వక

ఏళ్ళ తరబడి అమ్మను చూడక

బాల్య నేస్తాల స్నేహం మరవక

జ్ణాపకాలుగ మదిలో నిలుపగ

వేదన చెందే ఓ ఇంజనీరా….

వేదన చెందే ఓ ఇంజనీరా….

స్వార్థ నేతలే దేశ పాలులై

మానవ సమతకు మచ్చను తెచ్చారా…”జన్మభూమినే”

జీసీలింకా రానేలేదు
ఇయ్యేడింకా అవ్వనే లేదు
డేట్లే ఇంకా కదలనె లేదు
గేట్లే ఇంకా తెరవనె లేదు

డాలరు మోజున ఓ ఇంజనీరా…
డాలరు మోజున ఓ ఇంజనీరా…
దగాలు పడ్డి దిగాలు చెంది
నరకయాతనలో నలిగి పోయావా... ”జన్మభూమినే”