29, అక్టోబర్ 2019, మంగళవారం

వచ్చిందే -Fidaa
వచ్చిందే ముందుగ వారధి వచ్చిందే

పిదప TAMని తెచ్చిందే..

గమ్మున నిలబడనియ్యరే

కుదురుగ కూసోనియ్యరె

మెల్లా మెల్లగ వస్తారె

మెంబర్ షిప్పులు అంటారే

ఎక్కడ అప్పులు చేయించో

మాకు తిప్పలు పెడతారె


హేయ్ క్లోజు ఫ్రెండంటూ దగ్గరకొస్తారే

ఎదో కమిటీలో ఇరికించేస్తారే

వంద కొట్టి  వంగోబెట్టి

నన్ను ఉల్ట సీదా చేసిండ్రే.. “వచ్చిందే”

లీడర్లు జాదుగాళ్ళు

లీడర్లు జాదుగాళ్ళు

మస్క కొడతా ఉంటరే

నువు వెన్న పూస లెక్క

కరిగితే అంతె సంగతే


ఓ సారి నువ్వే దిగితే  నీ లైఫు మటాషేరా

బురదైతే కడుక్కుంటాం..

వరదైతే ఇరుక్కుంటాం

వచ్చిందే ముందుగ వారధి వచ్చిందే
పిదప TAMని తెచ్చిందే..
గమ్మున నిలబడనియ్యరే
కుదురుగ కూసోనియ్యరె

2) అయ్యబాబొయ్ ఎంత ప్రేమో..

అయ్యబాబొయ్ ఎంత ప్రేమో..

అయ్యబాబొయ్ ఎంత ప్రేమో..

కల్చర్ మీద లెక్చరే

అర కొర ఆర్టిస్టులతో

ప్రోగ్రామంతా టార్చరే

టికెట్లంటూ ఇక్కట్లెట్టి

వద్దన్నా వదలకుండా

రుద్దేసి పోతారే

ఈ బాధ  ఇక తప్పదులే…

వచ్చిందే ముందుగ వారధి వచ్చిందే

పిదప TAMని తెచ్చిందే..
గమ్మున నిలబడనియ్యరే
కుదురుగ కూసోనియ్యరె
మెల్లా మెల్లగ వస్తారె
మెంబర్ షిప్పులు అంటారే
ఎక్కడ అప్పులు చేయించో
మాకు తిప్పలు పెడతారె

2 వ్యాఖ్యలు:

విన్నకోట నరసింహా రావు చెప్పారు...

TAM అంటే ఏమిటో కూడా చెప్పండి. మా జాగ్రత్తలో మేం ఉండాలి కదా.
Thanks.

చంద్రశేఖర్ కాటుబోయిన చెప్పారు...

TAM అంటే ఇంకో సంస్థ పేరండి..